Bij de esthetische verzorging van het gebit zijn we nog te vaak geneigd om voorbij te gaan aan de conditie van het tandvlees. Terwijl dit deel van het gebit een haast even belangrijke invloed heeft op de totale uitstraling als de tanden zelf. Uitgegroeid tandvlees …